This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

EPCM tjänster

Utbud av projekttjänster

Teknik, upphandling och byggledning är viktiga grundstenar i ÅFs projekttjänster.

Att uppfylla de mål som ställdes upp vid det ursprungliga investeringsbeslutet är avgörande för att kunna arbeta kostnadseffektivt och leverera önskat projektresultat.

Ett centralt moment i projektarbetet är att ta fram en heltäckande projektmanual med projektplan, anläggningsplan och driftsättningsplan.

I nära samarbete med dig som kund utformar vi en upphandlingsstrategi med förfrågningsunderlag för de olika upphandlingspaketen. Vi driver så en konkurrenskraftig anbudsprocess för att kunna välja utrustningsleverantörer och underentreprenörer.

När avtalen väl har tilldelats övervakar vi tillverkning och montering på avsedd plats. Vi övervakar dessutom tillhörande bygg-, monterings- och installationsarbeten och driftsättning. Allt med ett vaket öga på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

 • Projektledning och -övervakning, övervakning av garantiarbete, verksamhetsplanering
 • Kvalitets- och säkerhetsledning, lokal ledning
 • Framstegs- och genomförandeövervakning
 • Optimering av organisationsstruktur
 • Tillgångsinspektion, statusvärdering av tillgångar, tillståndsbedömning och övervakningsteknik
 • Förebyggande/periodisk underhållsplanering, optimerat underhåll
 • Komplett drift och underhåll för anläggningen
 • Minskning av systemavbrott, nödreparationssystem, revision, funktionsprovning
 • Livscykeladministration
 • Tillförlitlighetsmodellering och -analys
 • Expertis, due diligence och bedömningsrapport för projektutvärdering
 • Tekniska data och föreskrifter
 • Anbudshandlingar och utvärderingar
 • Avtalsfrågor/förhandlingar (juridiska, tekniska, kommersiella)
 • Rörliga nivåer, tariffmodeller, dynamisk prissättning, ...)
 • Smart tillgångsadministration (kopplingsvägar i smarta nät, säkerhetsfrågor för smarta nät)
 • Optimerings- och rehabiliteringsåtgärder för att förbättra energiproduktion och energiöverföring
 • Koncept- och detaljplanering/teknik, planer och ritningar
 • Detaljkonstruktion
 • Energirådgivning (planer för förlustminskning, energiförsörjnings- och energibesparingsstudier)
 • Genomförbarhetsstudier och nätstudier
 • Rekrytering av personal, utbildning av personal och kunskapsöverföring

Referenser

Visa fler