This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Drift och underhåll

Drift- och underhållstjänster för transmission och distribution av el

Täcker alla aspekter av drift och underhåll för överföring och distribution. ÅF står vid din sida genom projektets hela livscykel.

Våra tjänster:

 • Projektledning och -övervakning, övervakning av garantiarbete, verksamhetsplanering
 • Kvalitets- och säkerhetsledning, lokal ledning
 • Framstegs- och genomförandeövervakning
 • Optimering av organisationsstruktur
 • Tillgångsinspektion, statusvärdering av tillgångar, tillståndsbedömning och övervakningsteknik
 • Förebyggande/periodisk underhållsplanering, optimerat underhåll
 • Komplett drift och underhåll för anläggningen
 • Minskning av systemavbrott, nödreparationssystem, revision, funktionsprovning
 • Livscykeladministration
 • Tillförlitlighetsmodellering och -analys
 • Expertis, due diligence och bedömningsrapport för projektutvärdering
 • Tekniska data och föreskrifter
 • Anbudshandlingar och utvärderingar
 • Avtalsfrågor/förhandlingar (juridiska, tekniska, kommersiella)
 • Rörliga nivåer, tariffmodeller, dynamisk prissättning, ...)
 • Smart tillgångsadministration (kopplingsvägar i smarta nät, säkerhetsfrågor för smarta nät)
 • Optimerings- och rehabiliteringsåtgärder för att förbättra energiproduktion och energiöverföring
 • Koncept- och detaljplanering/teknik, planer och ritningar
 • Detaljkonstruktion
 • Energirådgivning (planer för förlustminskning, energiförsörjnings- och energibesparingsstudier)
 • Genomförbarhetsstudier och nätstudier
 • Rekrytering av personal, utbildning av personal och kunskapsöverföring