This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Upphandlingsstöd

Vi hjälper dig att hitta den bäst lämpade leverantören

Våra experter hjälper kunderna att hitta en lämplig leverantör som erbjuder önskad produktkvalitet och bästa pris.

En systematisk och strukturerad upphandlingsprocess ger projektägarna stöd med att hitta de leverantörer och tillverkare som kan leverera den bästa produkten i enlighet med anbudsspecifikationerna genom att säkerställa att det ekonomiska och kommersiella anbudet är rimligt och även erbjuder hög prestanda under genomförandestadiet.

Under en upphandlingsprocess ställs våra kunder inför olika frågor som:

 • Antal leveranser som ska upphandlas och deras omfattning
 • Avtalsstandard för kommersiella villkor (t.ex. FIDIC)
 • Tidsplan och procedur för upphandling
 • Framtagning av bedömningskriterier och den relativa vikten mellan tekniska och ekonomiska förhållanden

ÅF ger kunderna stöd under hela upphandlingsprocessen, från det tidiga skedet till avtalets genomförande.

Våra tjänster omfattar:

 • Framtagande av inköpsspecifikationer och anbudsdokument
 • Genomföra och leda anbuds- och inköpsprocesser från publicering till offertbedömning och tilldelande av avtal
 • Ge klienten stöd under förhandlingar
 • Förbereda och kommentera tekniska aspekter av kommersiella avtal
 • Följa upp avtalets genomförande
 • Verifiering vid garantiperiodens slut
 • Kravhantering

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Tobias Dahlberg

Tobias Dahlberg

Manager, Renewables & Strategy, Energy Nordics