This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Uppbyggnad av kapacitet och utbildning

Vi arbetar för ständiga förbättringar

Våra experter hjälper kunderna att öka sin kunskap och kompetens med målet att förbättra det långsiktiga resultatet och agera på ett sätt som gör att man når framgång i framtiden.

Allt fler nya aktörer, som oberoende energiproducenter, finansiella investerare, kommuner etc. går in på området förnybar energi och blir ansvariga för förvaltningen och driften av tillgångar.

ÅF har bred kompetens och omfattande erfarenhet av kapacitetsuppbyggnad inom förnybar energi, vilket gör det möjligt för våra kunder att driva och underhålla tillgångar i enlighet med bästa praxis, genomföra ständiga förbättringar och nå framgång i ett långsiktigt perspektiv.

I våra tjänster för kapacitetsuppbyggnad ingår:

  • Stöd med att förstärka institutioner och organisationer
  • Införa och genomföra utbildningsprogram (t.ex. inom tillgångsförvaltning)
  • Bistå projektimplementeringsenheter
  • Ta fram manualer för drift och underhåll
  • Implementera standardiserade driftprocedurer
  • Införa och implementera rapporterings- och kontrollsystem

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Kontaktpersoner

Mattias Montelin

Mattias Montelin

Manager, Renewables & Strategy, Energy Nordics