This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Design

Konstruktionslösningar som håller högsta standard

Våra experter hjälper kunderna att utforska nya möjligheter som är tekniskt och ekonomiskt hållbara, samhälleligt acceptabla och miljökompatibla.

Vi erbjuder tjänster för utformning och konstruktionsgranskning av vindkraftparker, små vattenkraftverk, solcellsanläggningar och biomassaanläggningar under alla steg i utvecklingsprocessen (projekt, anbud och detaljerad utformning).

ÅFs tjänster för projektutformning och konstruktionsgranskning utförs av erfarna experter från alla berörda konstruktionsområden, t.ex. civil, geoteknisk, hydraulisk, mekanisk eller elektroteknisk konstruktion. De har ett nära samarbete med andra experter som meterologer, hydrologer, vindstudieexperter och miljöingenjörer.

ÅF är ISO 9001-certifierat och våra konstruktioner bygger på principen om rutinmässiga kvalitetsgranskningar och kvalitetssäkring.

I våra tjänster för projektutformning och konstruktionsgranskning ingår:

  • Konstruktionsgranskning och värdekonstruktionsstudier
  • Andra topografiska och geotekniska undersökningar
  • Specialstudier inom vindenergi (t.ex. transport), inom små vattenkraftverk (t.ex. hydrologi), inom biomassaenergi (bränslelogistik)
  • Utformning av anbud och tekniska specifikationer
  • Mängdförteckning för civila arbeten, HSS- och E&M-arbeten
  • Anbudsdokument i enlighet med FIDIC
  • Grundläggningsteknik och geologisk/geoteknisk analys
  • Konstruktionsutformning och ritningar
  • Dokumentation av platsdata
  • Ritningar över befintlig konstruktion

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Tobias Dahlberg

Tobias Dahlberg

Manager, Renewables & Strategy, Energy Nordics