This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Stöd för drift och underhåll

Brett stöd för din verksamhet

Erfarna ingenjörer och forskare hos ÅF ger dig tillgång till omfattande tjänster och brett stöd vid driften av kärnkraftsanläggningar.

Vi erbjuder följande:

 • Utvärdering och optimering av NPP-drift
 • Upphandlingsteknik
 • Framtagning av PSA-dokument
 • Förberedelse och uppdatering av säkerhetsanalysrapporter
 • Förberedelse för WANO- och OSART-uppdrag
 • Kostnadsanalyser/kostnadsminskning
 • Utvärdering och optimering av energibolag/gränssnitt
 • Rådgivning om säkerhetskultur
 • Planering för nödsituationer, förberedelse av NPP-organisationen för beredskap i nödsituationer
 • Drift- och underhållspersonal och utbildning i nödsituationer
 • Utveckling och uppdatering av driftmanualer
 • MTO (MTO-samordnare, säkerhetskultur, erfarenhetsåterföring, händelseutredningar)

Våra expertkunskaper inom drift och underhåll är framför allt inriktade på kärnkraftsanläggningar som är i drift i dag och på nybyggda kärnkraftsenheter. Vi är normalt verksamma på kundsidan där vi ger dig framstående specialiserat tekniskt stöd.

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Yogesh Parmar

Yogesh Parmar

Vice President Nuclear Energy ÅF Group