This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nybyggnation

Byggnation av nya kärnkraftsanläggningar

Erfarna ingenjörer och forskare med insikt i bästa internationella praxis krävs för en framgångsrik ny generation av kärnkraftverk.

Hos ÅF får du tillgång till ingenjörer och forskare med gedigen erfarenhet inom alla aspekter av kärnkraft. Vi hjälper dig dessutom inom andra områden, till exempel byggnation, avveckling och bränslehantering.

Våra ingenjörer har lång erfarenhet och ingående specialkunskaper som gör att vi kan erbjuda dig en lång rad tjänster kring planering och utformning av kärnkraftsanläggningar och mellanlagringsanläggningar:

  • Kravhantering
  • Konfigurationshantering
  • Genomförbarhetsstudier och designkoncept
  • Undersökningar, analyser och pilotstudier
  • Risk-, system- och säkerhetsanalyser
  • Termo-hydrauliska reaktorsimuleringar
  • Specialanalyser (FHA, FMEA, DiD, IV&V, tillförlitlighet) och beräkningar
  • Probabilistiska säkerhetsanalyser, olycksanalyser
  • Strålningsskyddskoncept
  • Miljötjänster
  • Anläggningsdesign (process, mekanisk, elektrisk, I&C, civil, layout 2D/3D)
  • Design av faciliteter och system
  • Beräkningar teknisk systemdesign
  • Design av elektro- och instrumenterings- samt styrsystem
  • Licensiering och upphandling
  • Utveckling/utvärdering av anbudsdokumentation
  • Stöd för olika avtalsaspekter
  • Preliminär projektplanering och detaljerad projektplanering
  • Utformning och utvärdering av projektorganisationer
  • Bildande av projektorganisationer
  • Projektledning
  • Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
  • Konstruktionsledning, inspektion
  • HSE-hantering
  • Utbildning och träning
  • Driftsättning och start
  • MTO (MTO-samordnare, säkerhetskultur, erfarenhetsåterföring, händelseutredningar)

 

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Yogesh Parmar

Yogesh Parmar

Vice President Nuclear Energy ÅF Group