This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Avveckling

Experter och tjänster inom kärnkraft

Med ÅF får du stöd och tekniska expertkunskaper inom allt från avveckling av kärnkraftsanläggningar till avfallsförvaring i slutlager.

ÅFs kärnkraftsexperter arbetar med allt från utformning av nya anläggningar, uppgradering, säkerhet, driftstöd, byggnation och eftermodifiering till följande tjänster i samband med avveckling av kärnkraftsanläggningar:

  • Schemaläggning och kostnadsberäkning
  • Avtal, anbud och upphandling
  • Projektledning
  • Konceptuell och detaljerad planering för nedmontering och urdrifttagning
  • Stöd vid licensieringsförfaranden
  • Utformning och utvärdering av projektorganisationer
  • Bildande av projektorganisationer

Eftersom det byggs färre nya kärnkraftsanläggningar i Europa består vår marknad inom avveckling i dagsläget av traditionella ”kärnkraftsländer” som avslutat sina kärnkraftsprogram. Med vårt konstruktionsstöd och våra tekniska expertkunskaper får du hjälp med de första stegen i nedmonterings- och avvecklingsprogrammen, inklusive drift- och underhållstjänster.

Kontaktpersoner

Yogesh Parmar

Yogesh Parmar

Vice President Nuclear Energy ÅF Group