This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Avfallshantering

Hantering av radioaktivt avfall

Att hantera radioaktivt avfall är en komplex och krävande utmaning. ÅF har expertkunskap och erfarenhet på området.

En viktig aspekt av kärnkraftsproduktion är den kort- och långsiktiga hanteringen av radioaktivt avfall och förbrukat bränsle. ÅF har många års erfarenhet av att hantera driftavfall, avfall från avveckling och förbrukat bränsle.

ÅFs tjänster:

 • Radioaktivt avfall – Behandling av avfall, lagrings- och lagerkoncept
 • Avfallskaraktärisering, volymdefinition, volymminskning och separationsprocedurer, logistik, avfallsförpackningstyper
 • Definition av egenskaper, händelser och processer samt scenarieutveckling för geologiska lager av radioaktivt avfall
 • Radiologisk säkerhetsanalys för närfältsutsläpp, transport i geosfären och dosberäkning
 • Undersökningar av vetenskapliga, socioekonomiska och juridiska problem vid lagring av radioaktivt avfall
 • Studier av kemisk-toxisk avfallskompatibilitet
 • Säkerhetsanalyser av slutförvaring i djupt belägna bergrum i ler-, salt- och granitlager
 • Numerisk modellering av utsläpp och transport av radionuklider och kemiska föroreningar
 • Beräkning av potentiella strålningskonsekvenser för människa och miljö
 • Utformning av kärnkraftsanläggningar för avfallsbearbetning, mellanlagring och slutlagring

 

Avyttring av radioaktivt avfall

Vi har stött nationella organisationer runt om i världen vid hantering av radioaktivt avfall i frågor som rör slutförvaring i berggrunden sedan 1980-talet. Våra klienter finns i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Sverige och Schweiz. Vi utför allt från mindre fallstudier till analyser, t.ex. en viss petrofysisk process, till kompletta scenarieanalyser för hela lager. Utöver att utföra vetenskapligt arbete stödjer vi organisationer med utmanande uppgifter som PR och licensiering.

ÅFs tjänster:

 • Definition av egenskaper, händelser och processer samt scenarieutveckling för geologiska lager för radioaktivt avfall
 • Geologisk och hydrogeologisk platskaraktärisering
 • Numerisk radiologisk säkerhetsanalys för närfältsutsläpp, transport i geosfär och dosberäkning
 • Undersökningar av vetenskapliga, socioekonomiska och juridiska problem med avyttring av radioaktivt avfall
 • Studier av kemisk-toxisk avfallskompatibilitet
 • Säkerhetsanalyser av slutförvaring i djupt belägna bergrum i ler-, salt- och granitskikt
 • Numerisk modellering av utsläpp och transport av radionuklider och kemiska föroreningar

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Yogesh Parmar

Yogesh Parmar

Vice President Nuclear Energy ÅF Group