This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Restaurering

Konsulttjänster inom restaurering

Vi erbjuder innovativa och hållbara lösningar som gör att dina kraftverk presterar på toppnivå.

ÅFs restaureringstjänster har fokus på att bedöma den återstående livslängden hos ett vattenkraftverk och att förbättra säkerheten och driftprestanda hos befintliga dammar. Vi utvärderar anläggningens skick, tar fram restaureringskoncept och tillhandahåller preliminära kostnadsberäkningar och planeringsanalys för reparationer samt leder implementeringen.

Tack vare att vi är specialiserade på inspektion och restaurering kan vattenkraftverkets livslängd förlängas och kraftproduktionens effektivitet höjas – antingen som ett alternativ till nybyggnation, som en anpassning till ett nytt användningsområde eller för att åtgärda försämringar och/eller fel i utrustning och/eller tunnlar. 

I våra restaureringstjänster ingår:

 • Tekniska, kommersiella och miljömässiga bedömningar
 • Koncept för modernisering och uppgradering
 • Stöd vid tillståndsverksamhet
 • Expertstudier
 • Investeringsprogram
 • Specifikationer och arbetsprogram
 • Entreprenadarbete
 • Tillsyn på plats
 • Utvärdering av byggarbetets utveckling
 • Driftsättning
 • Stöd vid drift och underhåll
 • Kravhantering
 • Samordning med investerare/långivare

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power