This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Owner’s  och lender’s engineer

Engagerade konstruktionsrådgivare

Stora vattenkraftprojekt som omfattar många intressenter är komplexa och innebär utmaningar som går utanför projektägarens kapacitet. Förutom att allt ska levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet måste projektägarna och investerarna säkerställa att investeringsrisken blir så låg som möjligt.

Med drygt 1 000 erfarna konsulter runt om i världen som arbetar tillsammans med våra kunder ger ÅF investerarna och projektägarna stöd inom alla delar av ett vattenkraftprojekt och hjälper till att identifiera möjligheter som annars skulle kunna förbises när man vill undvika eller minimera riskerna.

Våra ”owner’s/lender’s engineers” kan hjälpa till att utforma projektets omfattning, välja plats och teknik samt definiera gränssnitt och planer under projektets idéstadium. De kan också ge kunderna stöd med att ta fram en genomförandeplan och en avtalsstrategi när projektet inleds. Genom kontroller under projektet och designoptimering ger de kunderna stöd med att sänka de totala projektkostnaderna och säkerställa att våra kunder följer miljöregler och lagstiftningen i stort.

Investerarna drar fördel av att ha en särskild konstruktionsrådgivare som känner till alla aspekter av projektet, villkoren i International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) och som skyddar långivarens intressen.

I våra ”owner's engineer”-tjänster ingår:

 • Val av plats
 • Analys och optimering av tidsplan
 • Analys av genomförbarhet och projektplanering samt alternativ analys
 • Projektutvärdering
 • Tekniska kommersiella specifikationer
 • Upphandling
 • Fullständiga tjänster för ledning, tillsyn och driftsättning av byggnation (inkl. systemomsättning, starttester, restpunktlistor, prestandatestning, etc.)
 • Avtalsförhandlingar
 • Miljögranskningar

I våra ”lender's engineer”-tjänster ingår:

 • Projektgranskning (teknisk due diligence)
 • Bedömning och utvärdering av budgeten (kommersiell due diligence)
 • Granskning av konstruktions-, upphandlings- och byggplaner
 • Övervakning av hur byggnationen fortlöper och hur de ekonomiska medlen används
 • Analys av projektkostnader och trender
 • Föreslå eventuella korrigerande åtgärder för att förhindra att tidsplaner och kostnader överskrids
 • Säkerställa att regler för hälsa, säkerhet och miljö följs
 • Kvalitetssäkring på projektplatsen
 • Årlig driftgranskning

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power