This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Konstruktion och design

Innovativa och hållbara konstruktionslösningar

ÅF är ett globalt erkänt expertföretag inom konstruktion av vattenkraftverk och dammar.

Vi tillhandahåller konstruktions- och konstruktionsgranskningstjänster för alla faser av vattenkraftverk, dvs. projekt, anbud och detaljerad design.

Våra experter har omfattande erfarenhet och expertkunskaper inom olika juridiska, lagstiftningsmässiga, institutionella, finansiella, tekniska, samhälleliga och miljömässiga ramverk för konstruktion.

ÅFs tjänster inom projektkonstruktion och konstruktionsgranskning utförs av erfarna experter från alla berörda konstruktionsområden, t.ex. inom civil, geoteknisk, hydraulisk, mekanisk eller elektrisk konstruktion. ÅF är ISO 9001-certifierat och våra konstruktionsarbeten bygger på principen om rutinmässig kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring. 

I våra tjänster för projektutformning och konstruktionsgranskning ingår

 • Konstruktionsgranskning och värdekonstruktionsstudier
 • Andra hydrologiska, topografiska och geotekniska undersökningar
 • Utformning av anbud och tekniska specifikationer
 • Mängdförteckning för civila arbeten, HSS- och E&M-arbeten
 • Anbudsdokument i enlighet med FIDIC
 • Grundläggningsteknik och geologisk/geoteknisk analys för ytarbeten och arbeten under mark
 • Strukturanalys, Finite Element-studier och säkerhetsbedömning
 • Konstruktionsutformning och ritningar (inklusive BIM)
 • BBS (Bar Bending Schedule)
 • Dokumentation av anläggningsdata
 • Ritningar över befintlig konstruktion

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power