This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ESIA-tjänster

ESIA-tjänster av hög kvalitet

Vi minskar ett kraftproduktionsprojekts effekter på den naturliga och mänskliga miljön genom breda och hållbara lösningar med deltagande av flera intressenter.

ESIA är ett viktigt standardverktyg för att ta fram prognoser för och hantera de potentiella effekterna på miljön och samhället samt de lagstiftningsmässiga begränsningarna för ett planerat vattenkraftprojekt i ett tidigt skede. Det är avgörande för att kunna utveckla kostnadseffektiva projektplaner och konstruktioner i rätt tid.

Genom att använda den standardiserade metoden ”undvika-minimera-begränsa-kompensera” hjälper vi våra kunder med att förutse och lösa alla viktiga problem tidigt under projektutformningen. ÅF hjälper till att implementera tillståndsstrategier, utvecklingsplaner samt begränsnings- och hanteringsplaner som säkerställer att våra kunder följer gällande miljöstandarder, samhällsstandarder och etiska standarder.

Vårt miljöteam – ledande inom hållbarhets- och klimatförändringstjänster – har omfattande erfarenhet av att erbjuda globala klienter inom de offentliga och privata sektorerna breda ESIA-tjänster.

Våra ESIA-tjänster omfattar:

  • Miljömässig och samhällelig konsekvensanalys (ESIA) och ledningsplaner
  • Miljömässig och samhällelig due diligence
  • Samordning av tillståndsansökningar och formella samråd
  • Identifiering och bedömning av begränsande åtgärder för att underlätta för att behålla den biologiska mångfalden i floder
  • Miljöflödesbedömningar
  • Beräkning och analys av sedimenttransport och reservoarssedimentering
  • Hållbarhetsbedömningar av vattenkraftverk med bedömare som är ackrediterade i enlighet med Hydropower Sustainability Assessment Protocol
  • Kapacitetsuppbyggnad och utbildning

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power