This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Due diligence

Tjänster för teknisk, ekonomisk och miljömässig due diligence

Investerarna kan behöva stöd med due diligence under olika skeenden av vattenkraftprojektet.

ÅF erbjuder tekniska, ekonomiska och samhälleliga due diligence-bedömningar av allt från helt nya till delvis utvecklade vattenkraftverk och vattenkraftverk som är i drift.

ÅF har en stark internationell historik när det gäller att erbjuda opartiska, tillförlitliga och konfidentiella due diligence-tjänster för vattenkraftprojekt på uppdrag av kraft- och energibolagsklienter, banker, privata finansinstitutioner och utvecklare runt om i världen. 

I våra due diligence-tjänster ingår:

  • Teknisk due diligence (dvs. bedömning, återstående livslängd, risker och säkerhet)
  • Ekonomiska bedömningar
  • Kommersiell due diligence
  • Miljömässig och samhällelig due diligence
  • Investeringsplan
  • Due diligence av energiavkastning
  • Kunskapsöverföring

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power