This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Drift och underhåll

Expertkunskaper inom drift och underhåll

ÅF optimerar strategierna för drift och underhåll, processer och system, vilket innebär att resultatet kan förbättras och affärsmålen uppnås.

ÅF hjälper kunderna att skydda sina kapitalinvesteringar och behålla den höga effektiviteten i verksamheten, minska riskerna och öka vinsten.

Våra metoder för benchmarking och utvärdering identifierar potentiella förbättringsmöjligheter att minska driftkostnaderna och skapa värde för befintliga vattenkraftverk och anläggningar. Våra experter har som mål att ge kunderna stöd att förverkliga dessa möjligheter genom att tillämpa lean-metodik och leverera innovativa och hållbara lösningar för prestandaförbättring. 

I våra drift- och underhållstjänster ingår:

 • Hantering av godkännandeprocess
 • Tjänster för planering av förebyggande och planerat underhåll
 • Tjänster för miljö, hälsa och säkerhet
 • Etablera affärsledningssystem
 • Konsulttjänster för restaureringsarbeten
 • Rekrytering och utbildning av personal
 • Tillsyn av kvalitetssäkring
 • Tillsyn av driftsättning och testning
 • Planering, övervakning och förbättring av prestanda
 • Modellering och analyser av tillförlitligheten
 • Utveckla, etablera och implementera mycket säkra och effektiva drift- och underhållsprogram för hela vattenkraftverk 

Vi har fokus på innovation och att uppnå de högsta säkerhetsstandarderna för alla våra projekt med hjälp av integrerade ledningssystem (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, and OHSAS 18001:2007), beprövade, avancerade tekniker och säkerhetspraxis för att undvika och minska riskerna för våra medarbetare, kunder, partners och närliggande samhällen.

Referenser

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power