This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Dammsäkerhet

Säkerhet och övervakning av dammar

Dammar är strukturer med en särskild riskpotential. Risken kan minskas genom att strukturen utformas på lämpligt sätt. Den risk som återstår hanteras genom anpassade övervaknings- och tillsynsprogram och proaktiv planering för nödsituationer.

ÅF har drygt 100 års erfarenhet av dammkonstruktion från olika platser i världen och har skaffat sig ett starkt renommé inom alla aspekter av dammsäkerhet. Våra experter på dammsäkerhet är behöriga och godkända i enlighet med Swiss Federal Office of Energy (SFOE).

Vi har under många år arbetat med specialkonstruktion och institutionell expertis för privata och statliga dammägare. Dessa specialkunskaper överförs till kunderna genom att kapaciteten förstärks på dammägarnas säkerhetsavdelning.

Våra tjänster omfattar:

  • Konstruktion av dammar
  • Omräkning av befintliga dammar
  • Säkerhetsbedömning av befintliga dammar
  • Övervakning av dammar
  • Instrumentering
  • Planering för nödsituationer
  • Fler studier

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power