This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Byggledning och driftsättning

Breda kunskaper inom byggledning och driftsättning

ÅF är ett av världens ledande expertföretag inom byggledning och driftsättning av vattenkraftverk.

Med drygt 300 större byggprojekt värda miljarder dollar bakom oss har vi expertkunskaper som omfattar alla steg i våra klienters projekt – från planering för byggnation, till komplett byggledning och avslut efter byggnationen samt tjänster för driftsättning.

Med drygt 100 års erfarenhet av att arbeta med projekt runt om i världen har ÅF en unik kapacitet att fungera som företrädare för ägaren och säkerställa att konstruktionsspecifikationerna och avtalsvillkoren uppfylls, erbjuda upphandling och tillsynsmilstolpar samt hantera kostnader och kvalitet för pågående byggprojekt.

I våra byggledningstjänster ingår:

 • Tillsyn på plats
 • Konsulttjänster kring projektledning
 • Avtalshantering
 • Hantering av ändringsordrar
 • Hantering av kostnader och planering
 • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring
 • Kontroll och hantering av dokument
 • Certifiering för leverantörsfakturor
 • Ersättningsanspråk och tvistelösning
 • Hantering av hälsa och säkerhet och övervakning av prestanda
 • Workshop och inspektioner på plats
 • Värdekonstruktion

Våra driftsättningstjänster omfattar:

 • Granskning av processer och procedurer för driftsättning
 • Inspektion och testning av funktionsprestanda
 • Drift- och underhållsstöd
 • Överlämningsprocesser, byggnation till drift
 • Efterlevnad av avtalsspecifikationer och avtalskrav
 • Lämna rekommendationer om eventuella observerade brister
 • Utbildning av personal och kunskapsöverföring

Vi har ett engagemang för innovation och att uppnå de högsta säkerhetsstandarderna för alla våra projekt med hjälp av integrerade ledningssystem (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, and OHSAS 18001:2007) och beprövade, avancerade tekniker och säkerhetspraxis för att undvika och minska riskerna för våra medarbetare, kunder, partners och närliggande samhällen.

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power