This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Transaktioner och rådgivning

Transaktions- och rådgivningstjänster

ÅF ger företag runt om i världen råd inför viktiga transaktioner.

Du som är aktör på energimarknaden kan få ett tillförlitligt stöd i ÅF när det gäller transaktions- och rådgivningstjänster i samband med tillgångstransaktioner. Vi hjälper företag i världen över med privatiseringar, fusioner, förvärv och andra typer av samverkan eller partnerskap.

  • Sökande efter fokusföretag och val av joint venture-partner
  • Definition av tillgångar och konkurrensanalys
  • Due diligence för teknik, reglering och marknad: Specialistvärderingar och affärsmässig due diligence
  • Ekonomisk och finansiell analys och modellering
  • Hantering av regleringsrisker
  • Projektutveckling
  • Utrustnings- och servicespecifikationer
  • Råd om avtal, transaktioner och ekonomisk struktur
  • Anbudsrådgivning
  • Stöd efter övertagande

Referenser

Kontaktpersoner

Leonardo Lupano

Director, Policy Regulation & Sustainability