This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

System och marknadsmodellering

Modellering som underlättar beslutsfattande

ÅFs system- och marknadsmodellering hjälper dig fatta välgrundade beslut.

Med ÅFs erfarna medarbetare får du allt stöd du behöver ifråga om expansion och operativ planering, dispatchmodellering, teknisk-ekonomisk modellering och analyser av elproduktionsmarknader och överföringssystem.

Som verktyg använder vi vår egenutvecklade ORDENA ®-modell och de flesta andra avancerade kommersiella modeller

Du får hjälp med

  • Simulering av grossistmarknader
  • Utvidgning och långsiktig planering för produktions- och överföringssystem
  • Bedömning av sammanlänkningsprojekt
  • Prissättning för överföring och hantering av överbelastning
  • Affärsråd till produktionsagenter (marknadsstudier och simulering, omstrukturering av verksamheter och konkurrensstrategier, riskbedömning och strategier för begränsning, planering av utvidgning och drift, ekonomisk och finansiell utvärdering av befintliga eller nya projekt, affärsstöd)
  • Konkurrensstrategi på grossistmarknader
  • Stöd vid tvister och rättsprocesser
  • Simulering av utsläpp (CO2, NOX, SOX)

Referenser

Kontaktpersoner

Leonardo Lupano

Director, Policy Regulation & Sustainability