This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Projektledning

Projektplanering och ledning

Projekthantering tillhör kärnverksamheten på ÅF. Våra högkompetenta och erfarna projektplanerare levererar projekt av alla storlekar, och skapar värde för våra kunder i varje steg.

Det är samma grundprinciper som gäller, vare sig man hanterar samtliga utvecklingsfaser för en flygplats, eller projektleder ett stambyte i en bostadsrättsförening. För att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med rätt kvalitet, i tid och inom budget, måste man ha kunskap, erfarenhet och rätt verktyg. Det har vi på ÅF.

På den nordiska marknaden har vi skaffat oss omfattande erfarenhet och kapacitet inom effektiv projekthantering. Gemensamt förvaltar vi en ansenlig kunskaps- och kompetensbank, och har insikt om affärsperspektivet för leverantörer och slutkunder såväl som för konsulter.

Vi underlättar hela processen, från kostnadsuppskattningar och riskhantering till genomförbarhetsstudier, från behovsanalyser till upphandlingsprocesser, med dess krav och anbudsunderlag, och från implementation till uppföljning, när väl anläggningen tagits i bruk. Vi bidrar med administration, planering, koordinering och ledning i varje steg. 

Referenser

Visa fler