This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Masterplans för belysning

Sammanhang och struktur

Med en offentlig generalplan för belysning och strategisk ljusdesign kan man skapa bättre struktur och sammanhang inom både stora och små områden.

Våra strategier för ljusdesign gör byggnader och hela områden mer attraktiva tack vare att vi för in nya berättelser och skapar nya upplevelselager i miljön. 

Tillsammans med olika myndigheter tar vi fram planer för hur de strategiska målen för kommande ljusdesignlösningar ska utformas. Vi ger också beslutsfattare och byggentreprenörer ramar inför hanteringen av långsiktiga och komplexa ljusprojekt.

Referenser