This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vibrationsmätning

Vi ökar säkerhet och ger ökad trygghet med sprängtekniska PM och sprängplaner. Vår kunskap i att utforma planer baserar sig på erfarenhet och kompetens.

Vi utför mätningar i samband med all vibrationsalstrande verksamhet, såsom sprängning, pålning, väg- och spårbunden trafik, stötvågor i luft och vatten. Vi mäter humanvibrationer och buller som påverkar människan samt porttrycksmätningar och inklinometermätningar. Även datorer och annan vibrationskänslig teknisk utrustning mäts och kontrolleras i samband med sprängning.

Att mäta vibrationer är bland annat avgörande för att säkerställa att riskanalysens gränsvärden inte överskridits och för att minska risken för skador i omgivningen.

Mätvärdesresultaten ligger också till grund för vibrationsanalyser som hjälper dig att optimera sprängningsarbeten med omsorg för närliggande verksamheter och berörda verksamheter och människor. Vibrationsmätningarna är dessutom underlag i eventuella skadeutredningar och ansvarsfördelningar.