This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vatten

Projektering och utredningar inom vattenområdet är ofta delar av projekt som omfattar flera tekniska områden. Det kan handla om teknisk försörjning av en ny stadsdel eller dagvattenhantering hos en ny trafikled.

Men det kan också handla om att dimensionera och samordna ledningssystem för att hitta kostnadseffektiva lösningar eller att bygga pumpstationer med bästa energiprestanda.

Hållbarhet är en ständigt närvarande aspekt i allt arbete med vatten, inte minst när det gäller att klimatanpassa för intensivare regn och att tillsammans med kvalificerade landskapsarkitekter hitta en estetiskt tilltalande utformning för en damm eller infiltrationen på en parkeringsplats.

Dagens projekt är mer komplexa och innebär högt ställda krav på att bidra till stadsmiljön. Det kan ske genom att finna nya lösningar i befintliga system eller genom att anpassa nya anläggningar till den befintliga miljön. 

Alla problem kan lösas när det finns tillgång till kvalificerad expertis inom många tekniska discipliner. När dialogen med kunden är tät och förbättringar av projekten kan bollas i tidigt skede uppnås de bästa resultaten.

Kontaktpersoner