This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vägteknik

Infrastruktur är en självklar del av livet. Människor behöver färdas för att ta sig till jobb, skola och fritidsintressen. Produkter och tjänster behöver fraktas snabbt och kostnadseffektivt.

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för livskvaliteten oavsett om användaren går, cyklar, kör bil eller utför godstransport. 

Välkonstruerade vägar smälter in i närmiljön, bidrar till att undvika köer och gör att människor smidigt kan ta sig till rekreationsområden. Djur ska lätt kunna passera utan att riskera livet. 

Väg och anläggningsarbetet berör många människor och omfattar stora samhällsresurser. Oavsett om uppdragsgivaren har behov av vägprojektering, kollektivtrafikanalyser eller trafikledningssystem ska klienten ha rätt produkt från början och tidplan och budget ska hållas. Analyser av kollektivtrafik ger beslutsfattare en bild av resenärernas restid och resestandard, samt trafikutövarens kostnader och vagnbehov. Underlagen ska leda till väl avvägda beslut om framtidens vägar, trafikledningssystem och belysningslösningar. 

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Kontaktpersoner

Kenneth Habo

Kenneth Habo

Business Section Manager                     Road & Rail Denmark