This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Sprängning

Vi förbättrar säkerheten och ger ökad trygghet med sprängtekniska PM och sprängplaner. Vår kunskap i att utforma planer baserar sig på erfarenhet och kompetens.

Att spränga med största ansvar för både säkerhet och ekonomi kräver expertis. Vi har lång erfarenhet och genuin bergteknisk kunskap för att avgöra laddningarnas storlek och placering utifrån bergmaterialets sprängbarhet och vibrationsöverförande egenskaper. Det innebär att vi kan hjälpa dig att hitta rätt sprängteknik med hänsyn till viktiga omgivande faktorer – vilket är avgörande för ett exakt och hållbart resultat.

Inför komplicerade sprängningar nära byggnader genomför vi avancerade laddningsberäkningar samt utför eller kontrollerar planer för borrning och laddning.  Med hjälp av vibrationsmätare och fullmätning analyserar vi sprängsalvor och beräknar tändföljder, frekvensinnehåll, acceleration, amplitud för att uppnå det bästa sprängresultatet.

Det är många problem som kan tänkas uppkomma i samband med bergsrängning. Vi kan ge dig värdefulla råd när det gäller att optimera uttag i svagt berg, beräkna styckefall vid produktionssprängning. Vi kan ta fram programhandlingar för skrotning av slänter, tunnlar och bergrum.

Vi kan också hjälpa dig att värdera eller beräkna anbud och att designa sprängsalvor.

Kontaktpersoner

Lars Torstensson

Lars Torstensson

Section Manager, Vibration & Blasting
Ivana Jankovic

Ivana Jankovic

Group Manager, Vibration & Blasting