This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Skadeutredning

Vi skapar kostnadseffektiva och säkra lösningar gentemot miljön och ditt ansvar. I allt från plan- och bygghandling till genomförande finns våra konsulter där med olika kompetenser.

Även om din sprängning har utförts med största varsamhet och enligt regelboken, kan större markarbeten som sprängning och pålning orsaka förändringar och skador på omgivande fastigheter. Vi blir en effektiv länk mellan ditt företag och tredje man.

Byggnader och anläggningar kan skadas av vibrationer. Alla rapporterade skador behöver inte bero på ditt projekt utan kan ha andra orsaker trots utförda sprängningsarbeten. Vid osäkerhet om förhållandena i det enskilda fallet gör vi en opartisk skadeutredning.

Vi utför skadeutredningar på uppdrag av byggherren, försäkringsbolag eller advokater. I utredningen presenteras alla befintliga fakta, såsom sprängjournaler, vibrationsmätningar och besiktningsprotokoll. Med hjälp av underlagen utreder vi om de anmälda förändringarna och störningarna beror på den vibrationsalstrande verksamheten eller inte.