This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Samhällsplanering

Hållbar samhällsutveckling

Framgångsrik stadsutveckling kräver specialiststöd och strategisk planering på många plan.

ÅF har ett brett utbud av specialister och vårt team består av samhällsutvecklare, kulturgeografer, planarkitekter, landskapsarkitekter, ekonomer, kart- och mättekniker, 3D visualiserare, trafikplanerare, vägprojektörer och miljöexperter med flera. Den samlade kompetensen är ett kraftfullt verktyg i omvandlingen av städer och landskap.

Vår erfarenhet kommer från projekt av alla storlekar - från stadsplanering av hela städer till markanvisningar för kommuner och värdeskapande detaljplaner för tomtfastigheter.

Vi är med och vägleder utvecklingsprojekt av alla slag. Från ide till beslut, där ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner beaktas. Vår ambition är alltid att skapa långsiktiga värden för alla intressenter, ofta i dialog med medborgare. Vi använder vår samlade expertis för att skapa lösningar för framtidens samhällen.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Björn Fallström

Björn Fallström

Section Manager, Urban Planning, Göteborg
Sara Bergendorff

Sara Bergendorff

Section Manager, Urban Planning, Stockholm
Helena Paulsson

Helena Paulsson

Head of Urban Development
Peter Stensson

Peter Stensson

Section Manager, Urban Planning, Umeå

Maria Håkansson

Manager Urban Plannning, Section Manager Stockholm