This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Riskanalys

Vi minimerar klienters risker och miljöpåverkan i samband med projektering och byggnation.

All sprängning måste föregås av en noggrann analys av viktiga faktorer i omgivningen. Det kan vara infrastruktur, fastigheter samt teknisk eller humanitär verksamhet som är känslig för buller och vibrationer. Vi mäter grundvattennivå, tar vattenprover, bedömer byggnaders skick och grundläggning, beräknar hur vibrationer dämpas och fortplantas i den omgivande marken. I din riskanalys rapporterar vi gränsvärden och allt annat som har betydelse inför och efter sprängningen.

För att så långt som möjligt undvika skador och olägenheter i omgivningen gör vi också en omsorgsfull inventering och redovisar vilka restriktioner och åtgärder som krävs för en säker sprängning. Vi avgör även riskområdets omfattning och vad som ska besiktigas och vibrationsmätas.

En väl genomarbetad riskanalys hjälper dig att slippa merkostnader i efterhand. Analysen är ett utförligt underlag både för dig som ska lämna anbud på entreprenörsarbeten och för dig som ska upphandla markarbeten.