This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mät och kartteknik

Marknadens bredaste utbud av Laserskanningstjänster

ÅF erbjuder en komplett process där vi utgår ifrån kundens behov och tillgodoser de krav som ställs. Vi utgår från den senaste tillgängliga teknologin och kombinerar detta med vår specialistkompetens.

Som en av pionjärerna inom 3D laserskanning har vi under mer än 10 års tid byggt upp en stor kompetens inom en rad områden. Vi kan leverera en snabb och fullständig inmätning av verkligheten i det 3D format som beställaren önskar. Resultatet är en geometriskt korrekt modell med stor detaljrikedom. Inmätning sker i tre dimensioner (x, y, z) och kan göras på alla typer av ytor.

I vår process förädlar vi det skannade materialet till färdiga tillverkningsunderlag eller relationshandlingar och utför de nödvändiga analyserna. Vi tillhandahåller även en databas där vi lagrar data för våra kunders projekt och erbjuder kundspecifika lösningar för hur skanning av data kan användas för livscykelunderhåll på produkt eller anläggning. Data kan bearbetas på en rad olika sätt för att få fram ett resultat som passar varje specifikt projekt. 

Laserscanning är en teknik med brett användningsområde som till exempel ombyggnadsprojekt av industrianläggningar, inmätning av infrastruktur (spår, tunnlar, broar, trafikplatser) arkitekt-/byggnadsprojekt samt en rad industriapplikationer (reverse engineering, design, utfallsprov).

Vi erbjuder spår- och vägbunden skanning, (t.ex. vägtunnlar, järnväg och tunnelbana), bergskanning (t.ex. sprickkartering och underhållsanalys), flyg- eller markskanning för skapande av terrängmodell, anläggningsskanning (för anläggningsägare t.ex. vid om och tillbyggnadsprojekt), underlag för FEM beräkningar och reverse-enginnering engineering för tillverkningsindustrin och medicinska applikationer i designfasen etc.