This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Markundersökningar

Det gäller att veta vad som döljer sig under marken. Med tillförlitliga markundersökningar kan vägar, broar, järnvägar och hus byggas med utgångspunkt från spelregler som man känner till.

 Med grundliga expertanalyser och rätt förarbete i projektet hålls onödiga kostnader och miljöpåverkan nere. Genom en kombination av geofysiska och geotekniska undersökningar skapas ett mer tillförlitligt underlag som gör det lättare att överblicka risker och kostnader. Ett underlag som i sin tur ofta sparar pengar för dig som kund och för samhället. 

När städer växer och infrastruktur byggs ut så är kunskap om markförhållandena avgörande för att projektet ska bli lyckat. Markföroreningar, skredrisker, och grundvattenförhållanden är några aspekter som kan ha stor betydelse. Markförutsättningarna påverkar både design, kalkyl och konstruktion. Genom kvalitativa undersökningar i rätt skede blir överraskningarna färre och kalkylen säkrare. 

Referenser

Kontaktpersoner

Magnus Ruin

Magnus Ruin

Section Manager, Geotechnical Engineer, Stockholm