This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Konstruktion av broar och anläggningar

Broar ska vara säkra och estetiskt tilltalande. Oavsett om uppdragsgivaren ska bygga en mindre gång- eller cykelbro, eller en landskapsbro, är användarens helhetsupplevelse utgångspunkten. Med innovation, bred kunskap och lång erfarenhet i bagaget formar vi den optimala lösningen.

Mobilitet och trafik kräver en alltmer komplex infrastruktur. Utgångspunkten för utveckling av broar, stödmurar, kajer och hamnar är att den som färdas upplever en trygg miljö. Tryggheten är också ÅF:s grundbult under drift- och underhållsarbeten i befintliga anläggningar. Nyckeln är att hitta den rätta balansen mellan krav och förväntningar hos både offentliga aktörer och andra aktörer. 

Olika utmaningar kräver olika lösningar. Ett integrerat arbetssätt där ÅF:s olika kompetenser samspelar formar hållbara lösningar. Erfarenheten av konstruktioner i trä, betong och stål är lång och kompletteras med spjutspetsteknologi inom fiberkompositmaterial och 3D-projekteringsverktyg. Allt för att få den mest fördelaktiga konstruktionen på plats. 

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser