This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Fastighetsbesiktning

Vi begränsar ansvar med kvalificerad fastighets-besiktning i ditt projekt genom våra pålitliga konsulter, rutiner och erfarenhet.

ÅF är Västsveriges största besiktningsföretag. Vi besiktigar mark och byggnader inför och efter vibrationsalstrande verksamhet, som sprängning, pålning och spontning med mera. Det får därför en bra bild av skick och status på omkringliggande fastigheter.

Vid besiktning av byggnader rapporteras sprickor, putsnedfall, sättningar och vattenskador. Vi besiktigar även vägar, broar, tunnlar, bergrum, diken och planteringar i besiktningsområdet.

Vatten bör analyseras och murstockar ska provtryckas. Att besiktiga före och efter mer omfattande markarbeten genomförs är en bra bevissäkring i fall det inträffar någon skada. Det är en bra metod för att påvisa om skador orsakats av din verksamhet eller om de fanns innan. Det minskar risken för kostsamma och tidskrävande utredningar i efterhand.

Ett annat viktigt moment är att vi kan avlasta dig i kontakten med tredje man. Vi besvarar frågor om eventuella följdskador och vi kan handlägga skadeståndsärenden. En väl genomförd besiktning är också ett utmärkt sätt att odla en bra relation till de människor som kan beröras av markarbetena. Vi är därför noga med att vår kontakt ska skapa förståelse för kommande störningar som buller, vibrationer och hinder i trafiken.