This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Sprängkonsult

Vi är specialister inom vibrationer och den miljöpåverkan som uppstår vid byggprojekt.

 Vi erbjuder teknisk rådgivning och genomför riskanalyser, mätningar och fastighetsbesiktningar i samband med mark- och anläggningsprojekt, markschakt, sprängning, pålning och annan vibrationsalstrande verksamhet.

Vi skapar kostnadseffektiva lösningar vid byggnation med miljöansvar och minimerar risker. I allt från plan- och bygghandlingar och administrativa föreskrifter till schakt, borrning, pålning och sprängning finns våra konsulter på plats med olika kompetenser.

Vi planerar och kontrollerar sprängning ovan och under jord. Vi genomför opartiska besiktningar, vibrationsmätningar och skadeutredningar för att bedöma sambandet mellan skada för tredje man och aktuella markarbeten med t ex sprängning, pålning och schaktarbeten.

Säkerheten och omtanken för människor och omgivande verksamhet är vår högsta prioritet i varje uppdrag. Vår höga flexibilitet och vår expertis som besitter lång erfarenhet garanterar dig alltid bra service. Våra kvalificerade tjänster håller ditt företag på den säkra sidan under och efter dina byggprojekt.