This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

BIM

Gedigna och verklighetstrogna planeringsunderlag ökar allmänhetens delaktighet i besluten. En metod för att utforma riktigt bra planeringsunderlag är BIM (byggnadsinformationsmodellering).

 BIM säkerställer att processen går snabbare och arbetet blir mer effektivt. Metoden innebär att premisser, problemställningar och alternativ sammanställs och visualiseras. Alla berörda kan få en bild av hur projektet kommer att se ut i verkligheten. BIM skapar en tydlighet för alla intressenter under projektets hela livscykel. 

BIM och 3D-modellering gör det möjligt för fler att sätta sig in i komplexa frågor och förstå projektets förutsättningar. Låt oss ge några exempel. När beställare kan uppleva en framtida stationsbyggnad i ett par 3D-glasögon ökar kunskapen om den satsning de tar ställning till. Om beslutsfattare kan betrakta de simulerade flödena i en kommande motorvägstunnel ökar tryggheten inför beslutet. 

Modeller kan också formas för att visa hur förutsättningar kan förändras med tiden. Oavsett om det handlar om hus, vägar eller andra anläggningar så bidrar BIM till färre överraskningar och säkrare kalkyler.

Data Management handlar om att sortera, systematisera och bygga in data i projektets kvalitetsprocesser. Detta integrerade arbetssätt ökar såväl kvalitet som tydlighet, vilket i sin tur sparar pengar för uppdragsgivaren.

Referenser

Kontaktpersoner

Robert Ahlberg

Robert Ahlberg

Visualisering/BIM, Stockholm