This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Dagvatten

Vi skapar hållbara lösningar för att fördröja och rena dagvatten

Dagvatten är på ytan avrinnande regn- och smältvatten. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter och renas när det infiltrerar genom marken.

I staden där det finns många hårdgjorda ytor hindras dagvattnet från att infiltrera i marken och det bildas snabbt stora mängder dagvatten som transporterar föroreningar till sjöar och vattendrag.

I dagens växande städer och med de klimatförändringar som vi står inför är det viktigt att vi minskar vår miljöpåverkan så långt som möjligt. Att ta hand om dagvattnet är en viktig del i byggandet av framtidens hållbara städer, både för att undvika översvämningar och för att undvika att förorena vår miljö. Här spelar också VA-juridik en viktig roll för att utreda vem som har ansvar för att dagvattnet omhändertas.

Vad vi gör inom området Dagvatten?

Vi skapar hållbara lösningar för att fördröja och rena dagvatten. Genom analys och modellering undersöker vi effekten av planerade åtgärder. Vi arbetar i alla skeenden, från tidiga strategiska utredningar till projektering, besiktning och driftstöd. Tillsammans har vi många års erfarenhet av både praktiskt och teoretiskt arbete med dagvatten.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Dagvattenutredningar kopplat till detaljplaner och tillståndsansökningar
  • Ledningsdimensionering
  • Juridik och ekonomi kopplat till dagvattenavgifter
  • Projektering av dagvattenlösningar
  • Avvattning av väg och järnväg
  • Översvämningsmodellering
  • Besiktning och driftstöd

Referenser

Kontaktpersoner

Camilla Vesterlund

Camilla Vesterlund

Technical Area Coordinator Stormwater