This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Yt- och grundvatten

I Sverige kan vi skatta oss lyckliga, men för det ska vi inte luta oss tillbaka.

I ett globalt perspektiv har vi mycket bra vattenresurser och riktigt goda förutsättningar för ett bra och säkert dricksvatten – i sig en förutsättning för god livskvalitet.

Även i Sverige hotas vattentäkter och andra vattenresurser av föroreningar eller översvämningar, och långsiktigt också av det förändrade klimatet. Vi har bred erfarenhet av det mesta som rör Sveriges 1 800 kommunala grund- och ytvattentäkter eller de många privata brunnarna.

Förändrade förutsättningar som till exempel förändrat klimat, miljöpåverkan i samband med industrier eller utbredning av städer och samhällen påverkar den hydrologiska balansen. Att se vilken påverkan som sker vid olika scenarior är viktigt för att kunna hantera dessa på ett långsiktigt sätt.

Vad gör vi inom området Yt- och Grundvatten?

Våra uppdrag berör stora vattentäkter som ska försörja hela städer, men även mindre vattentäkter för enbart ett fåtal hushåll. Vi arbetar även med hydrologiska och hydrogeologiska frågor vid exempelvis bebyggelse, vägar/järnvägar, gruvområden och deponier.

Vi arbetar med alltifrån prospektering av nya vattentäkter och utredningar kring utökning av befintliga vattentäkter till risk- och sårbarhetsanalyser, vattenskydd och tillståndsansökningar för vattenuttag. I våra utredningar för vattentäkter projekterar vi brunnar, upphandlar brunnsentreprenader, fungerar som borrkontrollant, genomför fältundersökningar till exempel provpumpningar och vattenprovtagning samt utvärderar dessa.

Referenser

Kontaktpersoner

Alexandra Sjöstrand

Alexandra Sjöstrand

Technical Area Coordinator Surface- and groundwater