This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Gruvmiljö

Gruvor handlar inte bara om att få upp värdefulla metaller ur marken

Det gäller även att hålla koll på gruvnäringens inverkan på den omgivande miljön.

För närvarande händer det väldigt mycket inom gruvnäringen i Sverige. Prospekteringar och provbrytningar pågår, nya gruvor etableras och befintliga gruvor utökas. Det leder till en hel del frågeställningar rörande gruvnäringens inverkan på den omgivande miljön, både gällande utsläpp till luft och till vatten. I exempelvis Kiruna krävs flytt av stora delar av staden och omledning av sjösystem.

Vad gör vi inom området Gruvmiljö?

Våra medarbetare arbetar med frågor rörande vatten och miljö kopplat till gruvnäringen. Vi har mångårig erfarenhet från uppdrag inom gruvnäringen – framför allt från gruvområden i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar med allt ifrån fältundersökningar och beräkningar till rapportskrivning och projektering. Vi är även ett stöd för våra beställare i miljöjuridiska frågor, där vi har en bred kompetens.

Referenser