This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vatten

Tjänster inom vatten

Genom att erbjuda smarta, hållbara och kostnadseffektiva lösningarna på våra kunders problem inom vatten- och miljöområdet vill vi bli en värdefull och långsiktig partner till alla våra kunder.

Våra specialister brinner för hållbara lösningar som säkrar vårt vatten för kommande generationer, anpassat efter det framtida klimatet. I våra uppdrag hjälper vi våra kunder med strategiska vattenfrågor i hela kedjan - från täkt, vattenrening, distribution till dagvatten och modern avloppsrening. Vi jobbar brett inom hela VA-området med allt från tidiga skeden och utredningar till detaljprojektering, besiktningar och utbildning.

Våra kunder inom VA-området finns över hela landet och i många olika branscher - kommuner, kommunala bolag, myndigheter, industrier och företag.

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Milos Stefanovic

Milos Stefanovic

Market Area Manager, Water