This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Förorenade områden

Mark, grundvatten och byggnader

Från mark- och grundvattenundersökningar till fullskaliga saneringar – ÅF ger dig kostnadseffektiva lösningar.

Vi på ÅF strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar och fokuserar på att hålla de tider och de kvalitetskrav du har som kund. På så sätt kan vi skapa miljömässigt hållbara helhetslösningar för våra projekt inom förorenade områden.

Vi är ett globalt teknikkonsultföretag på olika energi-, industri- och infrastrukturmarknader och strävar efter ett nära samarbete med dig som kund så att vi kan uppfylla dina önskemål och optimera din verksamhet.

Tack vare vår expertkunskap kan vi erbjuda miljöundersökningar av mark, grundvatten och byggnader, miljöbesiktningar EDD (Environmental due diligence), design och kontroll av saneringar, upphandling av underleverantörer, riskbedömningar, ansvarsutredningar med mera.

Vi genomför också miljöinventeringar av byggnader och andra anläggningar, tar fram rivningsföreskrifter samt kan bistå med kontroll av arbetsmiljön inför och under rivning och sanering

Referenser

Kontaktpersoner

Philip Myles

Philip Myles

Market Area Manager Contaminated Areas