This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Byggekonomi

Anläggnings-, bygg- och entreprenadekonomi

Att utveckla städer innebär stora investeringar. Med ÅF kan du styra kostnaderna rätt.

När en stad växer krävs storskaliga investeringar i nya gator, vägar, broar och tunnlar. ÅF är marknadsledande och har bred erfarenhet av stadsutveckling, investeringsanalys och kostnadshantering.

Vi kan som framgångsrikt konsultföretag erbjuda dig som kund ett unikt utbud av olika experter från genomförandestadiet till drifthanteringen. Bland våra kunder hittar du kommuner, fastighetsägare, exploatörer, byggentreprenörer och arkitekter.

För att kunna motsvara dina behov och optimera din verksamhet vill vi gärna samarbeta med er genom hela projektet. En viktig del av vårt arbete är nämligen att lyssna på dina önskemål och ta reda på hur vi kan uppfylla era utmaningar och strävanden.

Från förstadium till verksamhetsstyrning – eller eventuellt avbrott i projektet – fastställer vi alla kostnadsberäkningar och följer upp vart kostnaderna har gått. Under utformningen kan vi, tack vare vår expertkunskap, ge dig råd och stöd om budgetering, alternativa beräkningar och kontrollberäkningar, anbud eller listor över hur mycket som brukar gå åt. Vi kan även uppskatta kostnader för alternativa investeringar så att du kan jämföra och fatta rätt beslut.

Under konstruktionsfasen hjälper vi dig att få bästa möjliga ekonomi i projektet, från igångsättning till driftstyrning. Våra breda erfarenhet gör att vi kan erbjuda dig pålitliga beslutsunderlag så att projektet blir så bra som möjligt.

Vi på ÅF har hjälpt våra kunder att skapa lönsamma verksamheter i mer än sextio år. Våra uppdrag rör sig från att granska en fastighetsportfölj och upprätta underhållsplaner, via att göra kostnadsberäkningar för en renovering till att bedöma olika sätt att använda en fastighet.

Vårt fokus på att ta fram kommersiellt och tekniskt hållbara lösningar gör det lättare för dig att skapa förutsättningar som medför höga fastighetsvärden. Vi utför varje år fler än 500 uppdrag med ett sammanlagt investeringsvärde på mer än 100 miljarder SEK per år.

Referenser

Visa fler