This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Storkök

Framtidens storkök

Högt tempo, värme, os och ånga. Stränga krav på god hygien. Förväntansfulla gäster. Under sådana förutsättningar ska personal i ett professionellt kök tillaga god och nyttig mat. Vårt mål är att ge dem en bättre vardag.

ÅF har erfarenhet av utveckling och projektering av alla typer av storkök för sjukhus, skolor, restauranger och personalmatsalar, men gör även kompletteringar och ändringar av både stora och små befintliga kök. Utöver storköksprojektering kan ÅF erbjuda samordnad projektering av följande områden, kökskyla, ventilation, VA, värme, el, styr och övervakning, sprinkler, brandsäkerhet, akustikåtgärder och energi.

Vi arbetar fristående, oberoende av leverantörer, entreprenörer och andra ekonomiska intressenter inom storköksbranschen. Vi har möjlighet att föreslå optimala lösningar som
bygger på kunskap och erfarenhet.

Vi genomför projektplaneringen i nära samarbete mellan verksamhetens representanter och våra projektörer. Vi erbjuder storköksplanering i alla skeden.

Utredning

Vi har erfarenhet och kompetens gällande olika typer av utredningsuppdrag. För kommunala verksamheter tar vi fram beslutsunderlag för val av utförandet baserat på krav och
önskemål.

Vi gör lokal- och funktionsprogram samt skisser och förslagshandlingar.
Vi utför inventeringar med bedömning av återstående livslängd och behov av framtida investeringar.

Projektering

Projekteringsfasen inleds med skissarbete i samråd med beställare och brukare. Vi ombesörjer kontakter med berörda myndigheter och upprättar förfrågningsunderlag bestående av
ritningar och teknisk beskrivning.

I projekteringsfasens olika skeden tar vi fram kostnadskalkyler. Vi erbjuder även visualiseringsbilder i 3D.

Upphandling

ÅF erbjuder att bistå beställaren vid granskning av anbud. Vi utvärderar offererad utrustning med hänsyn till kvalitet, kostnad, funktion, livslängd m.m.

Kontroll och besiktning

Under byggtiden erbjuder vi våra tjänster som beställarens kontrollant.

Vi erbjuder även projektering inom följande kompetensområden:

 • Kökskyla
 • Ventilation
 • VA
 • Värme
 • El
 • Styr & övervakning
 • Sprinkler, brandsäkerhet
 • Akustikåtgärder
 • Energi
 • Arkitektur
 • Konstruktion

Kontaktpersoner