This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Riskhantering

Hjälp att identifiera och hantera risker

Systematisk riskhantering hjälper organisationer att hitta och åtgärda olika risker och hot, och minska oförutsedda kostnader.

ÅF är en oberoende aktör som vägleder ditt företag eller din organisation genom hela riskhanteringsarbetet.

Vi minimerar din exponering med hjälp av systematiska metoder och lyfter fram möjligheterna. Vi tar hand om allt från identifiering, analys, bedömning och utvärdering till handlingsplaner, uppföljningar och stöd vid implementation och information/kommunikation.

Vi arbetar nära dig och kan erbjuda såväl handledning i tekniska frågor som goda expertråd om riskhantering inom säkerhet, hälsa/miljö, miljö, samhällsskydd och kontinuitetshantering. Med hjälp av systematiska metoder ser vi till att de risker du utsätts för står i relation till din kapacitet. Vi har även stor erfarenhet av projektstyrning och att indentifiera projektrisker.

Tjänster:

 • EHS roller/Risksamordning/EHS-experstöd
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Revisioner av ledningssystem
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Projektrisker
 • Släckvattenutredningar
 • Säkerhetsrapport (Seveso)
 • Riskanalys (HAZOP, FMEA, QRA, konsekvensanalyser)
 • SIL-analys
 • ATEX, klassningsplaner
 • Miljöriskanalys (MKB Miljöbalken)
 • Barnkonsekvensanalys
 • Socialkonsekvensanalys
 • Riskutredningar fysisk planering (MKB, detaljplan)
 • Naturolyckor
 • Klimatanpassning
 • Skydd av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur
 • Beredskapshänsyn i samhällsplanering
 • HSE
 • RSA
 • Risk- och sårbarhetsanalys

Kontaktpersoner

Anders Norén

Anders Norén

Market Area Manager Safety Sweden