This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Arbetsmiljö

En säker arbetsplats

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete och expertstöd inom arbetsmiljöfrågor säkerställer vi en trygg arbetsplats för er organisation med medarbetare.

ÅF har lång erfarenhet av att bistå med stöd inom arbetsmiljöområdet till en rad olika organisationer. Denna erfarenhet gör att vi kan arbeta effektivt och resultatorienterat. 

Vi arbetar nära dig och anpassar vårt arbete till strukturen och storleken hos er organisation. Vi erbjuder både handledning i tekniska frågor så väl som expertråd inom arbetsmiljöområdet. Vid behov kan vi även utnyttja övrig expertkompetens som vi på ÅF besitter, t.ex. inom vattenrening, luftrening, avfallsfrågor, markfrågor, miljölagstiftning, hållbarhet, samhällsskydd, beredskap och krishantering.

Tjänster:

 • EHS-, HSE-, HSEQ-, HMS-roller
 • Risksamordning
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Samordning (BAS-P och BAS-U)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Revisioner av ledningssystem
 • Occupational Health & Safety (OSH)
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Maskinsäkerhet
 • ATEX – explosionsfarlig miljö