This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Samhällsskydd och beredskap

Trygga och motståndskraftiga samhällen

Genom vårt arbete inom samhällsskydd och beredskap bidrar vi på ÅF till att göra samhället tryggare och mindre sårbart.

Genom ÅFS expertis inom samhällsskydd och beredskap bidrar vi till att bygga hållbara samhällen. Det gör vi genom att öka förmågan hos våra samarbetspartner att hantera olika händelser - allt från kriser till vardagsrisker. Vi ökar förmågan hos dem att motstå svåra händelser, och snabbt kunna anpassa sig till ett nytt läge.

Samhällsskydds- och beredskapsfrågor är breda och går in i många områden. De riskanalyser som görs här är oftast kvalitativa och syftar till att fånga in en helhet och ta hänsyn till flera olika perspektiv eller riskbilder. De kompletterar den klassiska kvantitativa analysen.

Vi har lång erfarenhet av att göra risk-och sårbarhetsanalyser för kommuner, län och myndigheter, kopplat till lagen om extraordinära händelser, LEH 2006:544. Det inbegriper erfarenhet av arbete med olycksprevention, samhällsskydd och krisberedskap från myndighetsnivå till kommunal nivå.

Tjänster:

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Resiliens
 • Utredning/analys civilt försvar
 • Beroendeanalys
 • Styrel
 • Kommunala handlingsprogram
 • Sociala riskanalyser
 • Metodutveckling krisberedskap
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Krisberedskap