This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Underhållsplaner

Underhållsplaner unika för marknaden

Mer än bara en rapport!

Fastighetsägare

En omsorgsfullt utförd underhållsplan är ett mycket viktigt verktyg för en långsiktig förvaltning. Den ligger till grund för den årliga budgeten men för också med sig andra viktiga fördelar. En väl använd underhållsplan sänker ofta driftkostnaderna eftersom planerat underhåll minskar akuta reparationer och utebliven upphandling som många gånger är mer kostsam. ÅFs underhållsplan upprättas av våra högt utbildade och erfarna konsulter och säkerställer på så sätt en hög kvalitet. Men den är också mycket enkel att använda då den levereras via vår webbaserade leveransplattform. Ni kan även exportera all data i en excelfil och på så sätt arbeta mer er underhållsplan så som ni själva önskar. Mer information finns i filmen nedan.

Bostadsrättsföreningar

En förenings underhållsplan ger inte bara en fingervisning om kommande kostnader i föreningen, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när styrelseledamöter kommer och går. Den fungerar utmärkt som en checklista för styrelsen vid årsmötet då byggnaden skall synas. En god underhållsplan ger också ett gott intryck för eventuella köpare då den visar att föreningen planerar för framtiden. En underhållsplan kan förutom att vara ett gott ekonomiskt och strukturgivande hjälpmedel vara ett verktyg för att säkerställa att bland annat dessa lagar följs:

  • Plan- och bygglag (2010:900) kapitel 8 §14
  • Expropriationslagen (1972:719)
  • Bostadsrättslagen (1991:614) kapitel 9 §5

Webbaserat underhållsverktyg

På ÅF har vi ett bra IT stöd för upprättandet av underhållsplanen vilket gör oss kostnadseffektiva men också ger er en leveransplattform via webben som är lätt att förstå för en lekman.

Mervärden

Du kan med fördel addera andra tjänster vid upprättandet av underhållsplanen så som energideklarationer och handlingsplaner för energieffektivisering. Detta kommer att ge dig en kostnadseffektiv helhet och är en bra utgångspunkt för att säkerställa att er byggnad/era byggnader bidrar till en mer hållbar framtid!

 >> Se kort videopresentation av vår leveransplattform för era underhållsplaner

Kontaktpersoner

Henrik Fjellgren

Henrik Fjellgren

Head of Department Energy Efficiency, Gävle/Karlstad/Umeå