This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Energisamordnare

Energisamordnaren säkerställer inneklimatet

En energisamordnare fungerar, med avseende på energianvändning och inneklimat, som en länk mellan de olika faserna och aktörerna genom hela byggprocessen.  I rollen som energisamordnare ingår bland annat att hjälpa beställaren att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. I rollen ingår sedan att säkerställa att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen. Energisamordnaren ansvarar för att nödvändiga inneklimatsanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp funktioner och förbrukning efter att byggnaden färdigställts. Genom att anlita en energisamordnare får du tidigt ett helhetsperspektiv över energibehov samt en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer.