This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Energideklaration

Experter på energideklaration av byggnader

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta felaktigheter i energianvändningen och att hitta lösningar som gör byggnaden mer energismart.

Enligt gällande lag ska byggnader i Sverige energideklareras. Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till lägre energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får en energiklass från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Energiprestandan ska anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut. Du kan läsa mer om energiklassningen på Boverkets hemsida.

ÅF har certifierade energiexperter och besiktningsmän över hela Sverige.