This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Klimatberäkningar

Klimatberäkningar och simuleringar

Inomhusklimat är ett samlingsbegrepp för hur tekniska installationer för värme, ventilation, luft och belysning i en byggnad påverkar oss människor. Sammantaget bidrar de olika delarna till en bra eller dålig innemiljö.

På ÅF jobbar vi med så kallade klimatberäkningar vilket innebär att vi med hjälp av 3D-teknik kan beräkna temperaturskiktningar, föroreningsspridning, tryckförhållanden och luftrörelse i enskilda utrymmen och hela byggnader. Syftet är att hitta de eventuella svaga länkarna i inomhusklimatet samt definiera vilka åtgärder som kan göras för att förbättra innemiljön. Resultatet blir inte bara en bättre miljö för de människor som vistas i byggnaden utan också mer kostnadseffektiva lösningar. 

Kontaktpersoner

Mikael Ahlström

Business Developer Energy Efficiency

Yang Chen

Ph. D. Energy Technology
Anne Arbeus

Anne Arbeus

HVAC Design, Stockholm
Kaia Eichler

Kaia Eichler

Head of Department Sustainable Building, Gothenburg