This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

El och tele

El- och teleinstallationer

ÅF har projekterat ett stort antal installationer som gett ägarna hållbara och lönsamma lösningar.

Vi på ÅF har många års erfarenhet av och expertkunskap om el och tele och har övervakat många installationer på skolor, köpcentrer, laboratorier, flygplatser och kontor.

I samarbetet med arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, teleoperatörer och myndigheter är vi vana att ta ansvar för hela projekt, från förstudier till pilotprojekt och uppföljning.

Målet är att hitta hållbara och miljösmarta lösningar som uppfyller dina önskemål – samtidigt som lösningarna blir lönsamma för dig.

Vi är experter på bland annat

  • elkraft
  • belysning
  • ställverk och kontrollrum
  • elmiljöer
  • telefoni
  • IT.

Oavsett vad du som kund söker, fungerar vi som ditt bollplank och hjälper dig att ta fram kostnader, tidsplaner och planera projektets organisation.

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Björn Qvist

Björn Qvist

Acting VP and Head of BA Buildings