This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Statusbedömningar

En statusbedömning indikerar om och när ett utbyte eller upprustning av stationer, ställverk eller annan utrustning behöver ske.

Det förväntas att livslängden för vitala huvudkomponenter ska vara lång, även om man bara har en vag föreställning om hur lång den egentligen kan eller bör vara. Denna omständighet kan omedvetet medföra att underhållsrutinerna blir överambitiösa och att den mer långsiktiga planeringen kommer i skymundan för de aktuella problemen.

Den långsiktiga planeringen bör omfatta frågor som utrustningens totala effektivitet, såväl tekniskt som ekonomiskt, men även arbetsmiljön enligt kapitel C i skötselföreskrifterna.

Statusbedömningen ska resultera i att gradera komponenterna i en anläggning med avseende på risken för och konsekvenserna av ett fel. Sålunda kommer även begrepp som tillgänglighet i procent av efterfrågad tid att vägas in i statusbedömningen.

Kontaktpersoner

Björn Qvist

Björn Qvist

Acting VP and Head of BA Buildings